PLATBA ZA UBYTOVÁNÍ
Budeme požadovat úhradu za ubytování v plné výši rezervace.
Hosté, kteří rezervují svůj pobyt přes naše webové stránky (po zadání emailové adresy), obdrží základní informace k pobytu a budou vyzváni k zaplacení částky za ubytování.

Prosíme hosty, kteří potřebují vystavit daňové doklady na firmu, aby tuto skutečnost uváděli předem a uvedli potřebné IČO/DIČ.

pozn.: Pokud hosté nedodrží datum splatnosti pro uhrazení pobytu, bude jim rezervace zrušena.

STORNO PODMÍNKY
Host může zrušit rezervaci zdarma do 30 dní před příjezdem. V případě zrušení rezervace méně než 30 dní před příjezdem host zaplatí 100 % celkové ceny rezervace. Pokud se host k pobytu nedostaví, bude mu účtováno 100 % celkové ceny rezervace.

UPOZORNĚNÍ: Všechny požadavky na zrušení rezervací a veškeré změny musejí být provedeny písemně.
Vymezujeme si právo zrušit jakoukoli rezervaci, pokud host, nebo jakýkoliv člen skupiny způsobí poškození majetku, nábytku či obsahu, nebo v případě závažného rušení sousedů.